ICDL Việt Nam logo mới

Chứng chỉ Tin học ICDL chuẩn kỹ năng CNTT

Khóa học Chứng chỉ 5 kỹ năng đáp ứng Thông Tư 03
ICDL Việt Nam logo mới

Chứng chỉ Tin học ICDL chuyên đề

Khóa học Chứng chỉ ICDL theo chuyên đề phù hợp với nhu cầu học riêng
Hợp tác và tuyển dụng

Hợp tác - Tuyển dụng

Được cấp Chứng chỉ! Được giới thiệu việc làm ngay!

Khóa học Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Khóa học Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
Xem tất cả

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của...

Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Mô-đun...

Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL....

Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông...

Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) là khóa học nằm trong Mô-đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông qua...

Free

Học gì tại IT4work?

Học gì tại IT4work?

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuẩn kỹ năng CNTT

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuẩn kỹ năng CNTT
Xem tất cả

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của...

Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Mô-đun...

Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL....

Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông...

Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) là khóa học nằm trong Mô-đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông qua...

Free

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuyên đề

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuyên đề
Xem tất cả

Ứng dụng CNTT trong Giáo dục – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô đun này cung cấp cho người học kỹ năng công nghệ thông tin trong môi trường sư phạm, để hỗ trợ các hoạt...

Free

Bảo vệ dữ liệu – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô đun này cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết liên quan đến những khái niệm và nguyên tắc bảo vệ...

Free

Điện toán – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này đưa ra các khái niệm và kỹ năng thiết yếu liên quan đến việc sử dụng tư duy tính toán và mã...

Free

Tiếp thị số (Digital Marketing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này đưa ra các khái niệm và kỹ năng thiết yếu liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị kỹ...

Free

Sử dụng hệ quản trị CSDL nâng cao – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này là một chương trình cho phép học viên sử dụng nhiều công cụ nâng cao trong các ứng dụng cơ sở dữ...

Free

Khóa học IT theo yêu cầu tuyển dụng

Khóa học IT theo yêu cầu tuyển dụng
Xem tất cả

Khóa học REACT JS

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

GIỚI THIỆU REACT JS React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng(User Interface – UI). React...

2.100.000 ₫

Khóa học lập trình Python

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

GIỚI THIỆU PYTHON Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Hiện nay, Python là...

2.100.000 ₫

Kỹ thuật phần mềm điện thoại

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

Là một nhánh nhỏ trong lĩnh vực sửa chữa điện tử, nhưng sửa chữa điện thoại đang là một xu thế nghề nghiệp theo...

2.100.000 ₫

Đăng ký học

Đăng ký học

Chọn Khóa học:

Sự kiện

Sự kiện