ICDL Việt Nam logo mới

Chứng chỉ Tin học ICDL chuẩn kỹ năng CNTT

Khóa học Chứng chỉ 5 kỹ năng đáp ứng Thông Tư 03
ICDL Việt Nam logo mới

Chứng chỉ Tin học ICDL chuyên đề

Khóa học Chứng chỉ ICDL theo chuyên đề phù hợp với nhu cầu học riêng
Hợp tác và tuyển dụng

Hợp tác - Tuyển dụng

Được cấp Chứng chỉ! Được giới thiệu việc làm ngay!

Khóa học Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Khóa học Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL
Xem tất cả

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của...

Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Mô-đun...

Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL....

Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông...

Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) là khóa học nằm trong Mô-đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông qua...

Free

Học gì tại IT4work?

Học gì tại IT4work?

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuẩn kỹ năng CNTT

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuẩn kỹ năng CNTT
Xem tất cả

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về CNTT và Truyền thông (Computer Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của...

Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

(0 review)
0
student
0
Free

Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Mô-đun...

Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Xử lý văn bản cơ bản (Word Processing) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL....

Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng bảng tính cơ bản (Spreadsheets) là khóa học nằm trong mô đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông...

Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Sử dụng trình chiếu cơ bản (Presentation) là khóa học nằm trong Mô-đun cơ bản đáp ứng Thông Tư 03 của ICDL. Thông qua...

Free

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuyên đề

Khóa học Chứng chỉ ICDL chuyên đề
Xem tất cả

Biên tập Web (Web Editing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về trang web, các bước để tạo, đăng tải và duy trì trang web....

Free

Sử dụng bảng tính nâng cao (Advanced Spreadsheets) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất...

Free

Thiết kế đồ họa hai chiều (2D CAD) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật …...

Free

Biên tập ảnh (Image Editing) – ICDL

(0 review)
0
student
0
Free

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về ảnh kĩ thuật số và cách sử dụng ứng dụng biên tập ảnh...

Free

Khóa học IT theo yêu cầu tuyển dụng

Khóa học IT theo yêu cầu tuyển dụng
Xem tất cả

Khóa học REACT JS

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

GIỚI THIỆU REACT JS React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng(User Interface – UI). React...

2.100.000 ₫

Khóa học lập trình Python

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

GIỚI THIỆU PYTHON Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Hiện nay, Python là...

2.100.000 ₫

Kỹ thuật phần mềm điện thoại

(0 review)
0
student
0
2.100.000 ₫

Là một nhánh nhỏ trong lĩnh vực sửa chữa điện tử, nhưng sửa chữa điện thoại đang là một xu thế nghề nghiệp theo...

2.100.000 ₫

Đăng ký học

Đăng ký học

Chọn Khóa học:

Sự kiện

Sự kiện