Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Khoá học Excel nâng cao

Khoá học Excel nâng cao với những kiến thức chuyên sâu về các hàm rất phù hợp cho người đi làm ở vị trí kế toán hoặc sinh viên đang học các ngành liên quan tới tài chính!

Khoá học Excel nâng cao phù hợp với ai?

Sinh viên, nhân viên văn phòng, nhân viên kế toán, quản lý kho, quản lý nhân sự, quản lý tài chính:

 • Muốn tìm hiểu về việc tự tạo hàm trong excel;
 • Muốn tìm hiểu thêm về các hàm nâng cao trong excel ;
 • Muốn biết cách ứng dụng macro để tự động hóa công việc lặp đi lặp lại trong kế toán, quản lý, nhân sự;
 • Muốn kỹ năng Excel của mình tăng tốc 200 – 500% về hiệu suất làm việc;

Bạn sẽ học gì trong khoá học Excel nâng cao?

 • Trang bị cho học viên kiến thức về một số hàm nâng cao, chức năng nâng cao khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong Excel (đào tạo sâu hơn về các hàm trong Excel).
 • Có thể làm tốt các công việc liên quan tới xây dựng và thiết lập bảng tính.
 • Thiết kế và xây dụng mô hình quản lý doanh nghiệp, quản lý điểm… giải quyết được các bài toán thống kê và ứng dụng trong thực tế. Đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay của cơ quan, doanh nghiệp…
khoá học excel nâng cao 1 tại IT4Work
Excel sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc nếu bạn thành thạo sử dụng các chức năng của nó!

Nội dung khoá học Excel nâng cao

Module 1: Một số hàm nâng cao trong excel

 1. Hàm xử lý chuỗi: FIND, SEARCH, REPLACE, SUBSTITUTE
 2. Hàm xử lý thời gian: DATEDIF, EOMONTH, EDATE, ….
 3. Hàm thống kê: SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS SUMPRODUCT
 4. Hàm cơ sở dữ liệu: DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSUM.

Module 2: Cơ sở dữ liệu (Database)

 1. Tổ chức cơ sở dữ liệu trên bảng tính.
 2. Sắp xếp và trích lọc dữ liệu (Sort & Filter).
 3. Kiểm tra dữ liệu nhập (Data validation).
 4. Các hàm liên quan đến Cơ sở dữ liệu.

Module 3: Tổng hợp và phân tích dữ liệu

 1. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
 2. Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)
 3. Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)
 4. Phân tích bảng 2 chiều với DataTable
 5. Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

Module 4:  Tự động hóa công việc với Macro

 1. Tạo một Macro
 2. Thực thi Macro
 3. Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image,…)
 4. Ứng dụng Macro trong thống kê và phân tích dữ liệu

Module 5: Các chức năng nâng cao

 1. Sử dụng  Form Controls: Spin Button, ListBox, CheckBox, ComboBox,…
 2. Xây dựng các Dashboard đơn giản (VD: KPI Dashboard)
 3. Tham chiếu dữ liệu sử dụng hyperlink
 4. Làm việc với VBA.

Hình thức học, thời gian và học phí khoá học Excel nâng cao

 • Hình thức học: Học trực tiếp tại lớp hoặc học online (IT4Work khuyến khích các bạn học viên học tại lớp để có sự tương tác tốt nhất)
 • Thời lượng khoá học: 6 buổi
 • Học phí: 800.000 – 1.200.000 VND

Đăng ký Khoá học Excel nâng cao ngay!

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

100% các doanh nghiệp từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều cần đến kỹ năng Excel ở các ứng viên vào các vị trí kế toán, bán hàng, xử lý dữ liệu, nhân viên ngân hàng, quản lý. Ở mỗi cấp độ thì yêu cầu phải thành thạo Excel để xử lý công việc khác nhau. Khoá học Excel nâng cao sẽ giúp bạn sử dụng Excel hiệu quả sẽ giúp công việc được xử lý nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả cao!