Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Thiết kế đồ họa 3D – 3D design

Mô-đun Thiết kế 3D cung cấp các khái niệm và kỹ năng quan trọng liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng phần mềm Thiết kế 3D. Mô-đun này phù hợp cho học sinh cấp hai và cấp ba mong muốn đánh giá năng lực CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành mô – đun này, học viên sẽ có thể:

  • Sử dung phần mềm thiết kế 3D để tạo, nhập và xuất mô hình 3D
  • Sử dụng các công cụ xem mô hình như pan, zoom, rotate, save và recall
  • Tạo, sửa đổi, lưu và tải hệ toạ độ
  • Phác thảo bản vẽ hình học của các điểm, đường thẳng, vòng cung, trục, vòng tròn, đa giác và sử dụng mô hình tạo bề mặt, tạo các vòng quay bề mặt, mặt phẳng và bề mặt cạnh.
  • Thao tác với các đối tượng / đồ họa và tạo, sửa đổi các vật rắn và các đối tượng tham số.
  • Sử dụng các quan điểm trực giao, axonometric và phối cảnh.
  • Tạo các phối cảnh thực bằng các hình ảnh, mô hình phác thảo, phối với ánh sáng, chất liệu và cảnh nền

Lợi ích thu được:

  • Cung cấp kiến thức toàn diện về kỹ năng 3D CAD quan trọng.
  • Hỗ trợ kỹ năng quan trọng cần thiết trong kỹ thuật và thiết kế sản phẩm
  • Chứng nhận khả năng ứng dụng phần mềm 3D CAD trong thực tiễn

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Chức năng cơ bản Quản lý fileCác chế độ xem mô hình
Thao tác chính Hệ toạ độ 3DThiết kế hình học

Phác hoạ hình 3D

Mô hình bề mặt 3D

Thao tác với Object/Graphical Element Create Solids

Tạo và sửa đổi các đối tượng tham số

Thao tác nâng cao Chế độ xem 3DTạo phối cảnh thực

Bắt đầu như thế nào?

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

Trả lời