Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Khóa học sử dụng bảng tính – Spreadsheets

Mô-đun này giúp học viên hiểu rõ khái niệm về bảng tính và có khả năng sử dụng bảng tính để có kết quả chính xác. Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên sẽ nắm vững những chức năng nâng cao để tạo ra những báo cáo, thực hiện những phép toán và thống kê phức tạp, giúp tiếp kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất trong công việc.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

 • Làm việc và lưu bảng tính (Spreadsheets) với các định dạng khác nhau.
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Nhập dữ liệu và tạo danh sách một cách hiệu quả.
 • Lựa chọn, sắp xếp (sort), sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu.
 • Chỉnh sửa hàng và cột trong trang tính.
 • Sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên trang tính.
 • Tạo công thức toán học và logic bằng cách sử dụng hàm cơ bản của bảng tính; nhận biết các giá trị lỗi trong công thức.
 • Định dạng số và kí tự trong bảng tính.
 • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ nhằm diễn tả thông tin một cách sinh động.
 • Thiết lập các trang của bảng tính.
 • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung bảng tính trước khi in.
 • Áp dụng các định dạng nâng cao như định dạng có điều kiện (conditional formatting), tùy biến định dạng số (customised number formatting) và xử lý trang tính (worksheet).
 • Sử dụng các chức năng như liên kết logic (associated with logical), thống kê (statistical), tài chính (financial) và tính toán.
 • Tạo biểu đồ và áp dụng chức năng định dạng biểu đồ nâng cao.
 • Làm việc với bảng (tables) và danh sách phân tích (lists to analyse), lọc (filter) và sắp xếp (sort) dữ liệu. Tạo và sử dụng kịch bản (scenario).
 • Xác nhận và kiểm duyệt dữ liệu bảng tính.
 • Tăng hiệu suất công việc bằng cách sử dụng dãy ô đã đặt tên, macro và bảng tính mẫu (templates).
 • Sử dụng liên kết (linking), nhúng (embedding) và tính năng nhập (importing features) để tích hợp dữ liệu vào bảng tính.
 • Cộng tác (collaborate) và kiểm duyệt bảng tính. Áp dụng chức năng bảo mật bảng tính.

Lợi ích thu được:

 • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng bảng tính.
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm bảng tính, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm bảng tính hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.
 • Giúp học viên trở nên tự tin, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
 • Tăng hiệu quả công việc với những bản báo cáo chất lượng, dữ liệu lớn và phức tạp.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng thành thạo ứng dụng bảng tính.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng Làm việc với bảng tínhTăng hiệu suất
Ô (cell) Chèn, Chọn lựaChỉnh sửa, sắp xếp

Sao chép, Di chuyển, Xóa

Quản lý bảng tính Dòng và cộtTrang tính

Bảo mật

Công thức và hàm số Công thức số họcHàm số
Định dạng Số/Ngày thángNội dung

Căn lề, hiệu ứng biên

Biểu đồ Lập biểu đồChỉnh sửa
Chuẩn bị thành phẩm Cài đặtKiểm tra và in ấn
Định dạng Worksheet
Hàm số và công thức Sử dụng các hàm số và công thức
Biểu đồ Tạo biểu đồĐịnh dạng biểu đồ
Phân tích Sử dụng BảngSắp xếp và chọn lọc

Kịch bản

Công nhận giá trị và thẩm tra Công nhậnThẩm định
Tăng hiệu suất Đặt tên cho ôDán đặc biệt

Mẫu (Template)

Liên kết, ghi nhớ và nhập vào

Tự động hóa

Chỉnh sửa cộng tác Theo dõi và kiểm traBảo mật

Bắt đầu như thế nào?

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

Trả lời