Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL được công nhận tại Việt Nam

Ngày 21/1/2020, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành Quyết định 111/QĐ-BTTTT chính thức công bố công nhận chứng chỉ tin học quốc tế ICDL của Tổ chức ICDL đang được sử dụng tại Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản. Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL góp phần giúp lực lượng lao động trang bị kỹ năng tin học chuẩn quốc tế, năng lực sử dụng thành thao công cụ IT chuyên nghiệp trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số hóa phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Quyết định nêu rõ: Công nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation gồm 05 mô đun:

  1. Word Processing – Xử lý văn bản cơ bản (Word)
  2. Spreadsheets – Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel)
  3. Presentation – Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint)
  4. Computer Essentials – Cơ bản về CNTT và truyền thông
  5. Online Essentials – Cơ bản về mạng trực tuyến

đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đồng thời, Tổ chức ECDL/ICDL Foundation và đại diện ủy quyền tại Việt Nam là Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp có sự thay đổi về một trong các nội dung: Khung chương trình, khung giáo trình, nội dung thi, mẫu chứng chỉ của tổ chức nước ngoài thì tổ chức nước ngoài và đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, đánh giá công nhận lại chứng chỉ tin học.

Dưới đây là quyết định và mẫu chứng chỉ:

chứng chỉ ICDL được công nhận tại Việt Nam 1 IT4Work

chứng chỉ ICDL được công nhận tại Việt Nam 2 IT4Work

chứng chỉ ICDL được công nhận tại Việt Nam 3 IT4Work

Trước đó, ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTTT quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, Chứng chỉ công nghệ thông tin phải được cấp bởi một trong các tổ chức sau: Tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở Việt Nam; Tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin ở nước ngoài và có đại diện ủy quyền tại Việt Nam… Các nội dung về: Khung chương trình, khung giáo trình (syllabus); đề thi; phần mềm thi; hệ thống công nghệ thông tin; quy trình thi và cấp cứng chỉ đáp ứng theo các nội dung tương ứng được quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTT.

Với việc Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL được công nhận đáp ứng chuẩn kỹ năng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, người có nhu cầu học sẽ có thêm 1 lựa chọn về địa điểm đào tạo chất lượng và uy tín!

Leave a Reply