Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Sử dụng hệ quản trị CSDL – Using Database

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động.
  • Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau.
  • Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
  • Sắp xếp (sort), lọc bảng (filter) và biểu mẫu (form); tạo, chỉnh sửa và truy vấn thông tin cụ thể từ CSDL.
  • Hiểu về biểu mẫu (form), tạo biểu mẫu để nhập, chỉnh sửa, xóa bản ghi (record) và dữ liệu trong bảng ghi.
  • Tạo báo cáo (report) và kết xuất.

Lợi ích thu được:

  • Nắm vững khái niệm và kĩ năng cần thiết để tổ chức và vận hành một CSDL.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụngCSDL hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sợ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Nhận biết cơ sở dữ liệu Các khái niệmTổ chức cơ sở dữ liệu

Liên hệ

Vận hành

Sử dụng ứng dụng Làm việc với cơ sở dữ liệuCác nhiệm vụ phổ biến
Bảng Bản ghiThiết kế
Khôi phục thông tin Hoạt động chínhBảng điều tra
Công cụ Đơn mẫu
Thành phẩm Bản ghi, xuất kết quảIn ấn

Bắt đầu như thế nào?

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

Trả lời