Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Cộng tác trên mạng trực tuyến – Online Collaboration

Khóa học cung cấp các khái niệm và kỹ năng liên quan đến thiết lập và sử dụng công cụ trực tuyến như lữu trữ, đánh giá năng suất, lịch, truyền thông xã hội, họp online, môi trường học tập và công nghệ di động.

Khi hoàn thành mô đun này, học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm liện quan đến cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây.
  • Thiết lập tài khoản hợp tác trực tuyến
  • Sử dụng lưu trực tuyến và ứng dụng cộng tác dựa trên website
  • Sử dụng lịch trực tuyến và online để quản lý kế hoạch hoạt động
  • Phối hợp và tương tác trên các mạng xã hội, blog, wiki.
  • Lên lịch và tổ chức các cuôc họp trưc tuyến, sử dụng môi trường học tập trực tuyến.
  • Hiểu khái niệm quan trọng về công nghệ di động và sử dụng các tính năng email điện tử, đồng bộ hoá…

Lợi ích đạt được:

  • Cung cấp kỹ năng cần thiết nhằm nắm bắt khái niêm chính liên quan đế cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây.
  • Công nhận khả năng thực tế hiệu quả sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến và công nghệ di động.
  • Được phát triển từ kinh nghiệm người dùng máy tính, chuyên gia máy tính từ khắp nơi trên thế giới, đảm bảo chương trình học được điều chỉnh phù hợp.

Đề cương sơ bộ

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm Khái niệm chính

Điện toán đám mây

Thiết lập cộng tác trực tuyến Tổng quát các tính năng thiết lập

Thiết lập

Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến Lưu trữ trực tuyến và hiệu quả

Ứng dụng

Lịch trực tuyến

Họp trực tuyến

Môi trường học tập trực tuyến

Cộng tác di động Khái niệm chính

Sử dụng thiết bị di động

Ứng dụng

Đồng bộ hoá

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

Trả lời