Bạn muốn học Digital Marketing - kỹ năng HOT nhất hiện nay?

Khóa học chuẩn kỹ năng CNTT

Khóa học chuẩn kỹ năng CNTT gồm 5 mô đun cung cấp cho người học những kỹ năng cần thiết khi sử dụng máy tính. Khóa học được xây dựng theo chương trình ICDL – thước đo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá một cách chuẩn xác & hiệu quả về kỹ năng sử dụng máy tính & trình độ Công nghệ thông tin. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL vừa có giá trị quốc tế vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đáp ứng Thông Tư 03.

Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL là chứng chỉ CNTT với thước đo tiêu chuẩn quốc tế. ICDL là chứng chỉ tin học phổ cập nhất thế giới, được công nhận và đã sử dụng tại: 170 quốc gia, 41 ngôn ngữ, 24.000 trung tâm khảo thí (ATC), và trên 15 triệu thí sinh tham dự.

ICDL Việt Nam là một thành viên trực thuộc Tổ chức ECDL. ICDL Việt Nam sẽ đại diện Tổ chức ECDL tại Việt Nam hợp tác với các tổ chức nhà nước, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nhằm cung cấp các chương trình đánh giá và chứng nhận về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. ICDL Việt Nam có chức năng kiểm định, quản lý và tổ chức các Trung tâm khảo thí ICDL tại Việt Nam. Tại Hà Nội, trung tâm IT4Work là một trong những trung tâm khảo thí ICDL.

Ngày 21/1/2020, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông đã ban hành Quyết định 111/QĐ-BTTTT chính thức công bố công nhận chứng chỉ tin học quốc tế ICDL của Tổ chức ICDL đang được sử dụng tại Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xem chi tiết Quyết định 111 tại đây!

Khóa học chuẩn kỹ năng CNTT tại IT4Work

Khóa học chuẩn kỹ năng CNTT gồm 5 mô đun sau:

 1. Word Processing – Xử lý văn bản cơ bản (Word)
 2. Spreadsheets – Sử dụng bảng tính cơ bản (Excel)
 3. Presentation – Sử dụng trình chiếu cơ bản (PowerPoint)
 4. Computer Essentials – Cơ bản về CNTT và truyền thông
 5. Online Essentials – Cơ bản về mạng trực tuyến

Hình thức học

 • Học trực tiếp tại lớp
 • Học Online

Nội dung các mô đun khóa học chuẩn kỹ năng CNTT

Mô đun 1: Xử lý văn bản cơ bản – Word (Word Proccessing)

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng
 • Làm việc với văn bản
 • Nâng cao hiệu suất
Tạo lập văn bản
 • Nhập ký tự
 • Chọn, chỉnh sửa
Định dạng
 • Kí tự
 • Đoạn văn bản
 • Kiểu mẫu
Bảng và Đối tượng đồ họa
 • Tạo bảng
 • Điều chỉnh bảng
 • Đối tượng đồ họa
 • Hộp văn bản
Trộn thư
 • Chuẩn bị
 • Thành phẩm
In ấn văn bản
 • Thiết lập
 • Kiểm tra và in ấn

Mô đun 2: Sử dụng bảng tính cơ bản – Excel (Spreadsheets)

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng
 • Làm việc với bảng tính
 • Tăng hiệu suất
Ô (cell)
 • Chèn, Chọn lựa
 • Chỉnh sửa, sắp xếp
 • Sao chép, Di chuyển, Xóa
Quản lý bảng tính
 • Dòng và cột
 • Trang tính
 • Bảo mật
Công thức và hàm số
 • Công thức số học
 • Hàm số
Định dạng
 • Số/Ngày tháng
 • Nội dung
 • Căn lề, hiệu ứng biên
Biểu đồ
 • Lập biểu đồ
 • Chỉnh sửa
Chuẩn bị thành phẩm
 • Cài đặt
 • Kiểm tra và in ấn

Mô đun 3: Sử dụng trình chiếu cơ bản – PowerPoint (Presentation)

Nội dung Bộ kĩ năng
Sử dụng ứng dụng
 • Làm việc với trình chiếu
 • Nâng cao hiệu suất
Phát triển một trình chiếu
 • Xem trình chiếu
 • Slide
 • Slide chủ
Kí tự
 • Xử lý kí tự
 • Định dạng
 • Danh sách
 • Bảng biểu
Biểu đồ
 • Sử dụng biểu đồ
 • Biểu đồ tổ chức
Đối tượng đồ họa
 • Chèn, thao tác
 • Hình vẽ
Hoàn thiện trình chiếu
 • Chuẩn bị
 • Kiểm tra và thuyết trình

Mô đun 4: Cơ bản về CNTT và Truyền Thông (Computer Essentials)

Nội dung Bộ kĩ năng
Máy tính và các thiết bị
 • ICT
 • Phần cứng
 • Phần mềm, bản quyền
 • Khởi động, tắt máy
Màn hình máy tính,  biểu tượng và cài đặt
 • Màn hình nền
 • Sử dụng cửa sổ ứng dụng
 • Công cụ và cài đặt
Sản phẩm
 • Thao tác với văn bản
 • In ấn
Quản lý tệp tin
 • Giới thiệu tệp tin và thư mục
 • Tổ chức tệp tin (file) và thư mục (folder)
 • Lưu trữ, nén tệp tin
Mạng máy tính
 • Khái niệm mạng máy tính
 • Truy cập mạng máy tính
Bảo mật và CNTT xanh
 • Bảo mật dữ liệu và thiết bị
 • Phần mềm độc hại
 • Sức khỏe và CNTT Xanh (green IT)

5. Cơ bản về mạng trực tuyến (Online Essentials)

Nội dung Bộ kĩ năng
Khái niệm trình duyệt web
 • Khái niệm cơ bản
 • An ninh và an toàn
Trình duyệt web
 • Sử dụng trình duyệt web
 • Công cụ và Cài đặt
 • Đánh dấu trang (Bookmark)
 • Đầu ra của web (web outputs)
Thông tin trên web
 • Tìm kiếm
 • Đánh giá khách quan
 • Bản quyền, bảo mật dữ liệu
Khái niệm truyền thông
 • Truyền thông trực tuyến
 • Công cụ truyền thông
 • Khái niệm thư điện tử (email)
Sử dụng email
 • Gửi thư điện tử
 • Nhận thư điện tử
 • Công cụ và cài đặt
 • Sắp xếp thư điện tử
 • Sử dụng Lịch

Trên đây là nội dung của 5 mô đun trong khóa học chuẩn kỹ năng CNTT theo chương trình đào tạo quốc tế ICDL. Với khóa học này, học viên không những nhận được chứng chỉ chuẩn kỹ CNTT theo Thông tư 03 mà còn có thêm Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL.

đăng ký học tại IT4Work

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 02437842404 – 02435745017

Khóa học chuẩn kỹ năng CNTT tại IT4Work đáp ứng Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông.